Välkommen att vara med i samtalet!
En grupp föräldrar, lärare och vänner har sedan några månader arbetat för att under 2013 inleda en öppen utvecklingsprocess med syfte att utarbeta en gemensam plattform för waldorfpedagogiken idag och i framtiden. Vid ett första möte i november träffades närmare 40 personer från hela landet för att formulera de första idéerna. Vid mötet deltog såväl föräldrar som lärare vid skolor och förskolor, lärarutbildare, rektorer och andra vänner till pedagogiken. Arbetet visade tydligt vilka frågor som lever i skolrörelsen och som bör stå i centrum för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Nu står det klart att en första konferens kommer att äga rum i Ytterjärna Kulturhus den 26-27 April 2013 med början på kvällen den 26:e

Vid denna konferens vill vi ställa två teman i centrum:

  • Var står vi idag – en lägesbeskrivning
  • Waldorfpedagogik och antroposofi – hur ser vi på förhållandet?

Initiativgruppen hälsar alla vänner till waldorfpedagogiken varmt välkomna att delta! För att möjliggöra ett brett deltagande kommer kostnaden endast vara ca 200:- exkl mat och ev. övernattning.
Närmare information kommer inom kort, liksom information hur man anmäler sig. Men boka redan idag in dessa dagar för en spännande konferens!

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *