IMG_0060Just nu är vi tillbaka i Kina för tredje besöket inom ett år. Nu redan andra gången i Zhengzhou i centrala Kina där vi var senast i påskas. Här finns vår mycket driftige vän och värd Mr Mo som även besökte oss i Lund i maj på en rundresa i Finland, Sverige och Danmark. Mycket av det som händer här utgår från Mr Mo:s visioner och entreprenörsskap. Han har tidigare varit skoldirektör för en stor del av delstatens skolväsende men har hoppat av för att satsa på att utveckla alternativa skolformer och föra in nya impulser i det kinesiska skolväsendet. Med ett sällsynt brett nätverk i det officiella Kina har han redan börjat sätta Zhengzhou på kartan. Förutom en mindre skola som han redan driver som en waldorfskola har han nu tagit över ansvaret för en stor privat skola som ligger i en community i utkanterna av Zhengzhou. Skolan är bara några år gammal och startade med ett Montessorikoncept som är FN sanktionerat och kallas MMUN (Montessori Model United Nations) Läs mer på: http://montessori-mun.org/ . Skolan har en väldigt fin och modern byggnad med alla lokaler som behövs, egen idrottsplats, sporthall etc men bara 49 barn för tillfället. Mr Mo har nu övertagit ansvaret för skolan och planerar att till hösten 2017 bygga på med waldorfklasser. Dessutom är tanken att bygga ett utbildningscenter med främst lärarutbildning. Det är uppenbart att Mr Mo och kretsen runt honom tänker väldigt strategiskt och att det finns gott om resurser i bakgrunden. En av de viktigaste sponsorerna och stöttepelarna för projektet är en kvinna som är ansvarig för provinsens största förskoleverksamhet med över 5000 barn, bland annat den stora förskolan som ligger granne med skolbyggnaden.

IMG_7572

Det som inleddes i våras, och nu fått sin fortsättning, är en systematisk uppbyggnad av utbildningscentret med en serie kurser för lärare och förskollärare där bland annat vi bidrar med en kurs denna sommar. Utbildningsprogrammet håller på att växa fram men det är en omfattande satsning. vår kurs har fokus på undervisningen i klass 1-4 och vi har drygt 100 deltagare. De flesta är lärare eller blivande lärare, ofta på “waldorfskolor” ute i landet, dvs skolor som arbetar med viss waldorfinspiration men knappast har några lärare med mer omfattande utbildning. Den övervägande majoriteten är kvinnor och de är ofta påtagligt unga. Till den här kursen ställde vi en del krav på förkunskaper så de flesta har redan gått på någon slags introduktionskurs i annat sammanhang eller varit med på vår kurs i våras. För många är engelskan ett stort problem och allt måste översättas. De har dock svårast för uttalet och kan ofta förstå mer än det verkar. Självförtroendet i engelska är dock väldigt lågt….Vi märker dock att de har en grundläggande konstnärlighet och även en viss teknisk färdighet.

IMG_7558

Vi lägger vårt fokus på waldorfpedagogik i praktiken men även en del teori. Tanken är att undervisningen ska vara användbar och formativ. Även om den naturligtvis inte kan ersätta en fullständig lärarutbildning är det ändå betydligt mer än ingenting. Dessutom har de flesta redan en lärarutbildning i botten. Det sociala är viktigt för deltagarna, de älskar lekar, danser, rörelser och aktiviteter där det inte är långt till skratt. De arbetar alltid väldigt seriöst och respekten för oss lärare är närmast oändlig.

 

 

IMG_7546En härlig stab av volontärer fixar allt praktiskt och ser till så att det flyter perfekt. Kineserna är som bekant suveräna på att organisera! Många av lärarna har sina barn med sig (ett barn per mamma…) som på dagarna tas om hand ev en egen stab med volontärer och bussas ut till olika aktiviteter. Tydligen är tanken att papporna skulle kunna ta hand om barnen där hemma helt omöjlig i Kina, så långt har jämställdheten inte nått….Parallellt med vår kurs har en amerikansk förskollärare (manlig!) kurs för ett 60-tal deltagare så huset sjuder av aktivitet, precis som Mr Mo vill ha det!