Efter att under många år följt Otto Scharmers arbete med Theory U var det äntligen dags att uppleva en live-session. Över 500 deltagare var samlade i Köpenhamn för att inspireras av den numera alltmer kända forskaren och samhällsdebattören som även är före detta waldorfelev.

Om du vill veta mer om Otto Scharmer och hans idéer, läs mer på:
http://www.ottoscharmer.com eller http://orjanliebendorfer.blogspot.se/p/theory-u.html

I Danmark är Scharmer betydligt mer känd än i Sverige och boken om Theory U är en storsäljare. Deltagarna var till övervägande del representanter för olika delar av den offentliga sektorn: skolor, sjukhus och kommunala- och statliga förvaltningar.

Scharmer började med att beskriva hur vi idag lever långt över jordens tillgångar, vårt fotavtryck är ungefär 1,5 gånger vad jorden klarar av. 2,5 miljarder människor lever under fattigdomsgränsen och fler människor dör i självmord än som följd av krigshandlingar.

Allt fler inser att det inte kan fortsätta på det sättet, inte minst i de nordiska länderna som på många sätt är föregångsländer med en välutbildad befolkning, fungerande demokrati och globalt tänkande.  Unga människor tänker om, tänker nytt och vill skapa en hållbar värld. Vi vet vad som är fel, men vi har inte instrumenten att komma till förändring, att få med oss hela jordens befolkning eller ens de viktigaste beslutsfattarna. Vi måste göra upp med gamla strukturer, stanna upp, reflektera och se vad som kommer mot oss från framtiden. Som utmaningar men också som lösningar och konkreta projekt. Vi måste lära från historien, men vi kan också öppna upp för det som kommer emot oss från framtiden.

För detta krävs inte bara ett öppet sinnelag (open mind), det krävs mer. Vi måste öppna upp oss såväl i våra hjärtan som i vår vilja. Vi måste vara beredda att omsätta det som tiden kräver, och låta det övergå i aktiv handling. Scharmer kallar det Society 4.0 – From Ego to Ecosystem Economies, och om detta handlar hans nya bok som kommer ut sommaren 2013.

Ett sådant förhållningssätt kräver ett nytt slags ledarskap som verkligen står i kontakt med verkligheten och fullt ut vill arbeta med en coachande hållning och skapa utveckling gemensamt.

Vad betyder det för utvecklingen av skolan?

Från en skola orienterad mot industrisamhällets behov måste den bli mer av en gemensam skapande verkstad där barn och ungdomar möter såväl bestående kunskap, som det nya som vill komma fram. Läraren är i den nya skolan en slags barnmorska, som hjälper den nya kunskapen att växa fram, att födas.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.