Moderaterna föreslår nu mer rörelse i skolans grundskolestadium:

http://www.dn.se/nyheter/politik/m-mer-gympa-i-skolan

Att barn och ungdomar sitter still alltför mycket och att detta leder till omfattande hälsoproblem är välkänt vilket bland annat visats i den omfattande danska studien Börns Sundhet. 
Moderaterna verkar dock dra slutsatsen att det betyder mer gymnastik eller idrott på schemat. Så behöver det dock inte alls gå till. Det vore bättre att integrera rörelse i många fler ämnen (som i matematik, språk), erbjuda mer handarbete och hantverk och mer utomhuspedagogik. Speciellt i de lägre åldrarna visar erfarenheten från waldorfpedagogiken att det går att integrera rörelse av olika slag i en mängd ämnen vilket inte bara är bra för hälsan utan faktiskt också för inlärningen. I waldorfskolan finns därutöver ett rörelse-konst ämne, eurytmi, som ger ytterligare möjligheter till rörelse flera gånger i veckan. Erfarenheterna från waldorfpedagogiken bör tas till vara och utforskas när man nu börjar inse att allt stillasittande i skolan börjar bli ett allvarligt hälsoproblem. 

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *