Ett nytt fristående waldorfgymnasium har fått tillstånd av Skolinspektionen att starta hösten 2013. Nu återstår mycket arbete innan man kan komma igång men man räknar ändå med skolstart som planerat.
Det kommer att finnas tre program på skolan;  estetiska programmet särskild variant waldorf, naturvetenskapsprogrammet särskild variant waldorf och särsklid variant waldorf natur.


Det unika med satsningen är att skolan är juridiskt frikopplad från övriga waldorfskolor i Stockholmsområdet, även om ett samarbete naturligtvis kommer att äga rum. Det finns idag ett flertal waldorfskolor i regionen som enbart erbjuder undervisning upp till årskurs 9 och vars elever nu får ytterligare ett attraktivt alternativ till studier på gymnasienivå.

Vi på waldorfbloggen önskar lycka till med det hårda arbetet framöver! Initiativet är en viktig del i den utveckling av waldorfpedagogiken i Sverige som är nödvändig, och som även har startat. I dagarna träffades ett trettiotal lärare, rektorer och föräldrar för att planera en framtidskonferens 2013 och flera andra spännande initiativ börjar synas vid horisonten. 
Den 12-åriga kursplanen är en av waldorfpedagogikens centrala beståndsdelar och tendensen att skolformen blir 9-årig måste motverkas med alla medel. Det nya initiativet prövar en ny och spännande väg som visat sig fungera mycket väl i Norge och som säkert kan fungera även i Sverige. 
Man kunde också tänka sig en liknande skolvariant, kanske med internatmöjlighet, i Skåne och i Göteborgsområdet.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.