Lästips: Utan namnen på arter är naturen hotad

Här en väldigt bra artikel som knyter an till Christines artikel om botanikundervisningen och som lyfter fram betydelsen av en viss artkunskap även i vår tid, eller inte minst i vår tid!

http://www.dn.se/kultur-noje/utan-namnen-pa-arter-ar-naturen-hotad/