Av Christine

Nu fortsätter vi med tips och råd om Nordens geografi. Läs mer här om Sveriges geografi.

För många känns det naturligt att börja med Sverige i en första geografiperiod för att sedan fortsätta med Norden. Man vidgar vyn och kan samtidigt jämföra med sitt eget land. Men det är inget som hindrar att man gör tvärtom, det vill säga utgår från Norden och sedan närmar sig de olika länderna i jämförande studier. Norden är så fantastiskt och de olika länderna bjuder verkligen på stora motsatser. Sverige är faktiskt det land som inte bara ligger i mitten på kartan, utan också har ”lite från varje land” i sina landskap: lite Norska fjäll, lite Finsk skog, lite Dansk åkermark och lite Isländska glaciärer. Det är som om hela Norden speglar sig i Sverige!

Ca 3 veckors geografiperiod gör att man utan att stressa hinner med Nordens olika länder.

Börja med att rita hela Norden som formteckning. Utgå ifrån formen på Östersjön. Använd gärna griffeltavlor och tavelkrita så kan ni öva om och om igen. När ni blivit säkra går ni vidare och ritar med vaxkritor/färgpennor. Rita riktiga fjäll i bruna nyanser några med vita toppar, mörkgröna granskogar med ritade granar, gula åkrar med sädeskärvar osv. Utelämna Island eftersom Norden blir så litet om hela Nordsjön skall tas med.

Nu har ni övat på Nordens form och ritat allt som finns. Nu är det dags att måla hela Norden i vått-i-våtteknik. Ett tipps är att börja försiktigt och ljust med vattnet i blått och sedan gå över till gult där det skall vara land. På slutet växer skogarna fram och allra sist blandas lite orange i det gröna så att fjällkedjan kommer på plats.

Ett lite ambitiösare projekt är att göra Nordenkartor i papiermachieteknik. Då behövs spånskivor ca 40×50 cm, tidningspapper som rivs i frimärksstora bitar och tapetklister. När kartan är formad målas den med vanliga akvarellfärger. Kartorna blir mycket vackra och är verkligen värda allt besvär. Om man har en stor klass kan man naturligtvis arbeta i grupper och tillsammans göra lite färre kartor.

Våra grannländer har många vackra sånger. Kanske kan ni sjunga en eller ett par sånger från varje land. Hur låter nationalsångerna? Finns det folkmusik som passar för flöjt?

Försök läsa någon kort och enkel text på norska, danska och isländska. På vilka sätt påminner språken om svenska? Läs även någonting på gammalsvenska och upplev skillnaden. Vad det så här vikingarna pratade – en blandning av de nordiska språken?

Dag 1 och 2 Norden – inledning

Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island kallas med ett gemensamt namn för Norden. De har en stark inbördes samhörighet tack vare närheten till varandra och den gemensamma historien. Språken är fortfarande också ganska lika (förutom finskan som har ett helt annat ursprung).

Sverige och Norge bildar tillsammans den Skandinaviska halvön där fjällkedjan i mitten ligger som en ryggrad. Landområdet norr om polcirkeln kallas Nordkalotten.

En av orsakerna till varför det bor så pass få människor, ca 25 miljoner, i Norden är det kyliga klimatet. Stora fjällområden, myrar och skogar är glest befolkade. De flesta människorna bor i kusttrakterna eller i söder. I Danmark bor det 120 människor på en kvadratkilometer. Motsvarande siffra för Sverige är 19 och för Island 3.

2/3 av Danmarks yta är uppodlad, i Sverige och Finland är bara mindre än 1/10 av jorden uppodlad. Norge har ännu mycket mindre andel jordbruksmark och Island nästan ingen.

Dag 3 och 4 Norge

Sverige och Norge omfattar Skandinaviska halvön. Norge upptar halvöns västra och nordligaste del. Landet ligger alltså mellan Sverige och Atlanten. Norges nordligaste udde Nordkap är inte bara Nordens utan hela Europas nordligaste utpost.

Till omfånget är Norge något mindre än Sverige och har ungefär hälften så många invånare.

Södra delen av Norge delas i Östlandet, närmast Sverige, Sörlandet vid sydkusten och Vestlandet. Där landet smalnar av ligger Tröndelag och i norr finns Nordnorge.

Största delen av Norge består av Nordskandinaviska höglandet med berg och ödsliga fjällvidder. Bergen går vanligen ända ner till kusten. Ofta ligger det en remsa lågland vid havet och utanför denna enstaka öar eller skärgård. Särskilt Nordnorge har många öar.

De högsta fjällen i Norge är något högre än Sveriges. Högsta toppen heter Galdhöpiggen, 2468 meter. Den ligger i fjällområdet Jotunheimen (jättarnas hem). Även bergen i Dovre har många höga fjäll bland annat Snöhetta. Norge har även stora glaciärer till exempel Jostedalsbreen och Svartisen.

Östsluttningen av de stora fjällområdena sänker sig mot sydöst till ett skogsland. Detta genomdras av älvdalar. Många turister reser till de norska fjällen. Där har uppförts hotell, turiststationer och en mängd fjällstugor.

Fjord är det norska namnet för vik. Norges långa kust är sönderdelad av en mängd fjordar. Många tränger långt in i landet och har flera förgreningar. På sina håll har gårdar och hus klättrat upp för sluttningarna vid fjorden där det finns plats för små åkerlappar och betesmarker. I Vestlandet finns många fjordar som är berömda för sin skönhet till exempel Sognefjorden och Hardangerfjorden. Båda fjordarna har i sina inre delar låga stränder som är skyddade för havets stormar. Här kan säd, grönsaker och frukt odlas.

Norge har inte så många sjöar som Sverige. De flesta ligger på fjällkedjans östsluttning och flera är mycket djupa.

Utmed Norges västra och norra kust går en ljum ström i Atlanten, Golfströmmen. Den värmer upp vattnet. Därigenom får särskilt kusttrakterna ett jämnare och mildare klimat än de delar av Sverige som ligger lika långt norrut. Vintrarna blir inte så kalla och vattnet vid hamnarna fryser inte till is. Somrarna blir däremot något svalare än i Sverige. Ett sådant klimat kallas kustklimat.

Utmed Norges kust regnar det mycket, särskilt i Vestlandet. Där når högfjällen ända fram till havet och stoppar de fuktiga havsvindarna så att de ger ifrån sig regn (eller snö).

Mer att berätta om:

*En tur på fjället

*Fisket

*Oljeborrplattformen

*Getosttillverkning

*Norska folksagor

*Peer Gynt

Konstnärligt arbete:

 

*Musik: Grieg: melodier ur tex Peer Gyntsviten, Nationalsången

*Måla och rita Norgekartan

*Fiskebåt

*Bergen vid Lofoten

*De Norska fjällen

*Oljeborrplattformarnas arbete

*Norrsken över Nordkalotten måla och/eller rita

 

Dag 5 och 6 Finland

 

Finland som på finska heter Suomi, är till ytan ungefär så stort som Norge men har något fler invånare, 5.2 miljoner. Landet gränsar till Sverige, Norge och Ryssland och ligger vid Finska viken som är en del av Östersjön. Finland är med i EU och har euro som valuta.

Utmed kusterna är det lågland med skärgård. Det inre landet ligger något högre och är synnerligen rikt på sjöar och skogar. Det finns ungefär 188 000 sjöar som är större än 500 kvadratmeter. Längst i norr, i Lappmarken ligger öde fjällvidder. Den största sjön är Saima med angränsande sjöar. Dess vatten rinner till den ännu större sjön Ladoga i Ryssland genom en kort flod som bildar det stora vattenfallet Imatra.

Större delen av Finland upptas av skog närmare bestämt 3/4. Tall och gran är vanligast med inslag av björk. Den ger råvaror till Finlands alla sågverk, trämassefabriker och pappersbruk. Finland har också en betydande elektronik, kemikalie, metall- och verkstadsindustri. Bland annat tillverkas många mobiltelefoner här av märket Nokia.

Officiella språk i Finland är finska och svenska. De flesta i Finland har finska som modersmål men omkring en tiondel är Finlandssvenskar och har svenska som sitt eget språk. Det är framförallt i kustlandet i Österbotten och Nyland som Finlandssvenskarna bor.

Precis som i Sverige och Norge har Finland också en samisk befolkning längst uppe i norr. En annan stor minoritetsgrupp är romerna. Under senare år har Finland inte tagit emot så många flyktingar (endast något tusental), jämfört med till exempel Sverige som tagit emot över 100 000.

Finland är en republik och har en vald president. Ända fram till 1809 var Finland förenat med Sverige. Därefter lydde det under Rysslands kejsare. 1917 blev Finland fritt. Ögruppen Åland tillhör Finland men har ett vidsträckt självstyre. Åland bebos av svensktalande Finlandssvenskar.

Huvudstaden i Finland heter Helsingfors och ligger vid Finska viken. Vid inloppet till staden ligger fästningen Sveaborg. Mellan Stockholm och Helsingfors, via Åland, går många färjor med turister. Det är ett populärt resmål att ta sig över Östersjön för både finländare och svenskar.

Finlands mest kände klassiske kompositör är Jean Sibelius. Han levde under 1900-talets första hälft och har bland annat komponerat ett känt orkesterverk som heter Finlandia. Sibelius använde sig också av episoder ur Kalevala som han tonsatte.

I gränsen mellan öst och väst har Finland präglats genom århundradena. Både Sverige och Ryssland har gjort anspråk på landet och tidvis invaderat och ockuperat stora områden.

Mer att berätta om:

*Ur Kalevala

*Saunakulturen med vinterbad!

*Finska folksagor

*Fänrik Ståls sägner av Runeberg

*Hur det var att vara nybyggare i finska Karelen, kolmilan, svedjebruk, etc

Konstnärliga övningar:

*Eurytmi och/eller recitation till texter ur Kalevala, till exempel hur det gick till när kvarnen Sampo smiddes av smeden Illmarinen.

*Rita och måla Finlands karta

*Måla skogen, skog och sjö – vattenspeglingen

*kanske ingen konstnärlig övning, räkna med euro – jämför med svenska kronor.

*Hur (så enkelt som möjligt) tillverkas mobiltelefoner?

*Finlands nationalsång, finsk folkmusik på flöjt, finska sånger

*Lyssna på kantele

 

Dag 7 och 8 Danmark

Danmark är ungefär så stort som Småland och Östergötland tillsammans, men har hela fem miljoner invånare. Det gör Danmark till det tätast befolkade landet i Norden. Jylland heter halvön som sträcker sig från Europas fastland och norrut. Öster om Jylland ligger de danska öarna varav Själland är den största och ligger längst i öster. Mellan Själland och Skåne ligger Öresund.

Den nordligaste delen av Jylland, Skagen, är också en ö. På 1800-talet bröt nämligen Nordsjön genom en landtunga. Utanför Jylland ligger många sandbankar, revlar. De har i alla tider varit fruktade av sjöfarande. Många är de skepp som under storm eller dimma fastnat på revlarna och brutits sönder av vågorna.

Hela Jylland är ett lågland. Den högsta kullen är knappt 200 meter hög. Landskapet är uppodlat till största delen och bondgårdarna ligget tätt. På sina ställen finns lummiga bokskogar och rester av de ljunghedar som en gång präglade landskapet. Längs den västra kusten spolas sand upp ur havet på stränderna. Då bildas stora drivor som kallas klitter. Dessa har även flyttat sig inåt land och begravt hela byar, ja till och med kyrkor. För att hejda sanden har man planterat strandråg vars rötter bildar ett nät som binder sanden.

Jordbruket är en av Danmarks huvudnäringar. Det odlas mycket säd, sockerbetor och potatis. Många gårdar har svinuppfödning andra mjölkkor eller höns. Från Danmark exporteras stora mängder fläsk, smör och ägg.

Danmark är precis som Sverige ett kungadöme men har också statsminister, regering och riksdag. Den Danska flaggan kallas Dannebrogen.

Landets huvudstad heter Köpenhamn där ungefär en fjärdedel av befolkningen bor. Från Köpenhamn kan man numer åka bil eller tåg över till Sverige på Öresundsbron.

Mer att berätta om:

*Någon av Henning Andersens berättelser

Konstnärliga övningar:

*Rita och måla Danmarks karta

*Måla sanddynerna vid havet

*Danska nationalsången

 

Dag 9 Grönland

Enligt en gammal sägen seglade Erik Röde 982 från Island. Han hade blivit dömd fredlös och kom till Grönland. Här slog han sig ner vid de gröna slänterna, med blommande fjällkvanne kring fjordarna i Qaqortoq. Efter Erik Röde kom flera islänningar och gården Brattalid byggdes som blev tingsplats.

Grönland räknas som världens största ö och ligger i norra Atlanten. Ön ligger till största delen norr om polcirkeln och drygt 4/5 är ständigt täckt av is. Den isfria ytan är ungefär lika stor som Norge.

Grönländska fastlandets nordligaste punkt är Kap Morris Jesup och ligger 74 mil från Nordpolen. Det är därmed det nordligaste landområdet i världen. Sydspetsen, Kap Farvel, ligger på samma avstånd från Nordpolen som Uppsala.

Det bor drygt 50 000 invånare på Grönland. Sedan 1979 är Grönland en självstyrande del av Danmark. Huvudstaden heter Godthåb (Nuuk) och här bor 1/5 av befolkningen.

Istäcket på Grönland är upp till 3 300 meter tjockt. Själva landet ligger 250 meter under havsytans nivå där isen är som tjockast. Varje år växer isen till lite på grund av snön som kommer, men isen smälter också bland annat genom kalvning. Det är när ett helt isberg lossnar vid kusten och flyter iväg på havet. Det nu största isberget heter Humboltglaciären och är 10 mil bred! På land finns flera toppar som sticker upp ur istäcket, de kallas nunatakker. Grönlands högsta nunatakk är Gunnbjörn, 3 700 meter.

Ett utpräglat polarklimat råder på Grönland. I de sydligare delarna blir det 10 grader varmt som varmast på sommaren. I Thule i norr är det nära -30 grader i genomsnitt på vintern.

Det finns åtta olika landdäggdjur varav isbjörnen tillbringar mycket tid på isarna långt bort från land. Vildren är vanlig, likaså myskoxe och hermelin. Fjällräv finns i två färger, vit och blå, varg, polarhare och lämmel lever också på Grönland. Alla arterna lever vid iskanten. I havet förekommer flera arter säl, bland annat grönlandssäl och valross samt hela sexton olika arter av val: tumlare, späckhuggare och grindval till exempel. Längre ut till havs finns de sällsynta blåvalarna och grönlandsvalarna. Många havsfågelarter lever längs Grönlands kuster. Inne i landet kan man se snö- och lappsparv.

Nu för tiden saknar Grönland grod-och kräldjur men för flera miljoner år sedan levde här den fyrbenta fisken Ichtyostega – en förfader till de landlevande djuren.

Grönlands ursprungliga befolkning heter inuiter (eskimåer). Endast i Thuleområdet finns idag inuiter som bevarat sin traditionella jägarkultur, resten av inuiterna bor i hus i små byar.

Människorna på Grönland talar till största delen grönländska, Kalaallit oqaasii.

Grönländarna livnär sig främst på fisket varav en stor del exporteras.

Mer att berätta om:

*Alla sjöfåglar

*Hur Eskimåerna lever

*Djuren på Grönland: isbjörnen, valrossar, sälar

*Fisket

Konstnärliga övningar:

*Rita olika sjöfåglar till exempel Lunnefågeln

*Rita/måla fiskebåtar

*Rita Eskimåer i traditionella kläder

*Måla valar

 

Dag 10 och 11 Island

Island ligger i Atlanten väster om Norge. Här bor ett par hundra tusen invånare. Den södra kusten är låg och svårtillgänglig för fartyg. I övrigt är Islands kust sönderskuren av fjordar och rik på hamnar. Befolkningen bor mest i de låglänta delarna längs södra och västra kusten.

Större delen av Island är fylld av öde fjäll och jöklar (glaciärer). Ön är rik på vulkaner ur vilka lava bryter fram ibland. Vid vulkanutbrott slungas även stora mängder aska ut över landskapet. Islands mest kända vulkan heter Hekla.

Runt om på Island finner man även heta källor. I en del källor sprutar gejser upp i luften med jämna mellanrum, en het stråle av skummande vatten. Forsarna på Island är korta och fulla av brusande vattenfall. Islands klimat är milt tack vare Golfströmmen.

Nu för tiden bor de flesta islänningarna i och runt huvudstaden Reykjavik men fortfarande livnär sig många på att föda upp får och Islandshästar. Fisket är också betydande. Från Island exporteras fisk, fårskinn, ull och Islandshästar. Eftersom det inte finns skog på Island måste trävaror importeras. De varma källorna används inte bara för bad utan även till att värma upp bostäder och växthus.

Ibland kan det vara svårt att ta sig fram på Island, regn och översvämningar gör det omöjligt att köra bil. Då är det enklast att rida på de små, men starka Islandshästarna. Sedan urminnes tider har islänningarna använt sina hästar för att ta sig fram över ön.

Det var ursprungligen Skandinaviska utvandrare som bosatte sig på Island. Främst var det norrmän som började anlägga nybyggen där under 800-talet e.Kr. På grund av sitt avlägsna läge från andra länder har Islänningarna bevarat sitt ålderdomliga språk.

Island är en republik med president och en riksdag som kallas Alltinget.

 

Mer att berätta om:

*Vulkaniska berggrunden

*Glaciärernas rörelser

*Islandshästen

*Fisket

*När ön Surtsey bildades 1963

*Isländska sagor och myter

 

Konstnärliga övningar:

*Måla Islands karta i våttivåtteknik, måla vulkanutbrott.

*Rita de traditionella långhusen från Vikingatiden

*Recitation ur den gamla Eddan på isländska och svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *