Det finns mycket intressant att läsa just nu kring olika områden! Här kommer lite axplock för den som vill spana på vad som skrivs på olika håll, allt förstås med koppling till skolan!

Viktigt med studiero i klassrummet, inte minst för barn med funktionsnedsättning:

Studiero – ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

Det finns en övertro på särskilt stöd, skriver Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri och kritiserar betygssystemet och läroplanen.

http://skolvarlden.se/artiklar/omojliga-betygskrav-overtro-pa-sarskilt-stod

Artikeln knyter an till en mycket viktig ny studie som publicerades i Läkartidningen som även den kritiserar läroplanen:

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2018/02/Har-alla-barn-i-grundskolan-forutsattningar-att-klara-nya-laroplanens-krav/

Kan robotar vara bra för barn med autism? Ja, hävdar denna intressanta artikel:

https://www.specialnest.se/forskning/robotar-ett-hjalpmedel-barn-med-autism#.Wnvoz4sGXjk.facebook

Kan inkludering leda till exkludering? Tips om en ny spännande bok!

”Inkludering kan leda till exkludering”

Kritik mot läroplanen finns även i denna artikel i Lärarnas Tidning:

Lgr 11 skapar kunskapsluckor och misslyckanden

Till sist i detta svep denna superintressanta intervju med Martin Ingvar:

https://www.svd.se/svenske-hjarnforskaren-ipads-och-tv-tittande-ger-barn-iq-brist

 

Trevlig läsning önskar

Örjan

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *