Vi nås av beskedet att Tidskriften På väg läggs ner efter snart 60 års kontinuerlig utgivning.

Läs mer här:

Tidskriften På Väg

Kanske en logisk följd av hur marknaden har förändrats från papper till digitalt, men ändå är det sorgligt. Trots allt har På väg fyllt en viktig funktion som den enda publikationen som avbildat waldorfpedagogiken i skolor och förskolor, skapat debatt och porträtterat personer.

Örjan

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.