Är du Stegehus framtida lärare eller känner du
någon som borde bli det?

Du har säkert inte missat att det utbildas för få lärare idag. Så har det varit i många år nu och prognoserna pekar på att Sveriges skolor står inför en omöjlig rekryteringssituation. Stegehus Waldorfskola har idag de lärare som behövs, men eftersom en Waldorflärarutbildning tar 2,5 – 5 år vidtar vi nu åtgärder för att säkra vår framtida lärarrekrytering.

Att vara lärare är ett fantastiskt arbete, men på Stegehus är det även utmanande. På Stegehus har vi lärt oss att det är i utmaningen som vi får möjlighet att utvecklas både som människor och som lärarkollegium. Vi bjuder in dig på vår resa.

Sök till Läraraspirant
I samarbete med Waldorflärarhögskolan i Bromma (WLH) anställer Stegehus en läraraspirant till höstterminen 2020. Som läraraspirant studerar du 60 % på WLH till klasslärare (5 år) eller ämneslärare (2,5 år) samtidigt som du arbetar 65 % på Stegehus. Du erhåller 20 150 kr i månadslön från Stegehus under studietiden. Tjänsten som Läraraspirant förlängs med en termin i taget under förutsättning att du klarar av både dina studier och ditt arbete. Utöver lönen ansöker du själv om eventuellt studiebidrag/studielån hos CSN.

Stegehus erbjuder:

 • 20 150 kr i månadslön för 65 % tjänst som läraraspirant.
 • Tjänsten förlängs med en termin i taget.
 • Vi erbjuder tillsvidareanställning efter utbildningens slut.
 • Stegehus betalar resor, boende och traktamente under studietiden.
 • Stegehus avsätter 6,5 % till din tjänstepension genom Skandia.
 • Stegehus medarbetare har privat sjukvårdsförsäkring och hälsoapp genom Skandia.
 • Stegehus medarbetare har 3 000 kr i friskvårdspeng per år.
 • Alla måltider på Stegehus är pedagogiska.
 • Eventuella praktikperioder utanför Stegehus ersätts ej.

Du skall

 • Vara behörig till det lärarprogram som du söker på WLH.
 • Vara antagen till klasslärarprogrammet eller ämneslärarprogrammet på WLH.
 • Klara av arbete och studier på sammanlagt 125 %.
 • Betala kurslitteratur och studiematerial under studietiden.

Vem är du som söker?
Du som söker har en naturlig fallenhet för läraryrket och du identifierar dig redan nu som lärare även om du inte har den formella utbildningen. Du kanske redan är student på WLH eller kanske är du före detta Waldorfelev. Troligtvis har du några års erfarenhet av att arbeta som lärare, förskollärare, fritidspedagog eller elev/lärar-assistent, gärna inom Waldorfrörelsen. Du har intresse för Waldorfpedagogik men vill lära dig mer. Som person är du självständig och ansvarstagande med en god förmåga att strukturera din tid.

Det är troligt att du bor inom Stegehus närområde (Vikbolandet, Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik) och självklart harmonierar din livsstil med Stegehus värdegrund. Du har körkort och bil.

Stegehus vänder sig till elever med olika funktionsvariationer och skola har tidigare varit en stor utmaning för dem. Därför har du som söker viss erfarenhet av vår elevgrupp. Du har ett stort hjärta och lätt till skratt, du vänder gärna din utmaning till elevens framgång. Du vet att det är din relationskompetens som är avgörande i ditt arbete som lärare.

 

Hur söker du?
Du söker till WLH på deras hemsida, http://wlh.se/ansok/. Du söker samtidigt arbetet som läraraspirant via rekrytering@stegehus.com. Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och övriga dokument och referenser som du vill åberopa.

Tillträde och praktiska upplysningar
Ansökan som Läraraspirant kan göras direkt, men det är först när du har blivit antagen på WLH som din ansökan behandlas fullt ut. Tjänsten som Läraraspirant tillträdes i augusti. Vid rekryteringsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Du hittar mer info på http://www.stegehus.com/om-stegehus/lediga-tjanster/

Frågor om Waldorflärarutbildningen besvaras av WLH.

www.stegehus.com

 

 

 

 

Platsannonser på waldorfbloggen

Här kan du annonsera lediga tjänster inom waldorfpedagogiska verksamheter. Priset är 500:- exkl moms för max 3 månaders annonsering.
Priset inkluderar länk till hemsida och 1 bild.
Mejla annonstexten till orjan.liebendoerfer@gmail.com. Uppge även fakturadress. Skicka gärna ev bild separat.