Recensioner

Bibliotekstjänst skriver:

Här får vi ta del av en välskriven och spännande beskrivning av den moderna waldorfpedagogiken utifrån praktisk erfarenhet kombinerad med historisk bakgrund, globala utblickar och aktuell vetenskaplig forskning. De lyckas faktiskt förena hängivenhet med kritisk saklighet. Att dessutom förlaget valt en estetiskt tilltalande layout bidrar till ett kreativt helhetsintryck. Heta debattfrågor som t.ex. kopplingen till antroposofin, det 12-åriga skolkonceptet och myten om waldorfskolornas motstånd mot modern teknik och fotbollsspel tas upp med självklarhet…..

…..Det här är en pedagogiskt utmanande bok som uppmanar till intressanta samtal om vad som kännetecknar god pedagogik.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *