Allmänt

Tidskriften På väg läggs ner

Vi nås av beskedet att Tidskriften På väg läggs ner efter snart 60 års kontinuerlig utgivning. Läs mer här: Tidskriften På Väg Kanske en logisk följd av hur marknaden har förändrats från papper till digitalt, men ändå är det sorgligt. Trots allt har På väg fyllt en viktig funktion som Read more…

By admin, ago
Allmänt

Avskaffa rasten!

    Ramlar över en artikel i Lärarnas Tidning som väckte tanke till liv jag haft länge. Här är artikeln: Rasten ingen lek för Gustav Sundh Vilken bra person och bra idé! Rasten är enligt min uppfattning överskattad på alla sätt och bör avskaffas om man inte kan organisera den Read more…

By admin, ago
Allmänt

Visst kan det fungera med rektor, kollegium och huvudman!

Den gällande styrmodellen för en svensk skola ger bra utrymme för en organisation med omfattande medinflytande och tydlig ansvarsfördelning. Artikel från Waldorf Agora 11.1.2016 Många waldorfskolor präglas, snart 5 år efter att den nya skollagen infördes, av diskussioner om makten mellan skolans olika styrorgan, rektor, kollegium och huvudman/styrelse. Den nya Read more…

By admin, ago
Allmänt

Nya utmaningar för waldorfskolornas huvudmän

Denna artikel har nyligen publicerats i På väg 3/2015  Petter Björnskär lyfter i På Väg 2/2015 fram flera viktiga aspekter som gäller waldorfskolans organisation efter att den nya skollagen infördes 2011. Han konstaterar bland annat att skolorna behöver satsa på huvudmännen som ofta har för lite tid och kompetens för Read more…

By admin, ago