Allmänt

Skärmtid: max 2 tim per dag för förskolebarn säger amerikanska barnläkare

Här ytterligare information gällande små barns skärmtid. Rekommendationer från amerikanska barnläkare i AAP (American Association of Pediatrics) är maximalt två timmar per dag för barn i förskoleåldern:http://www.news-medical.net/news/20101028/2463/Swedish.aspx Slutsatserna drogs efter studier på över 9000 förskolebarnEn sammanställning från Centrum för Folkhälsa, Stockholms läns landsting ger för övrigt bra råd för små Read more…

By admin, ago
Allmänt

Största empiriska studien om waldorfelever nu publicerad

Den största empiriska studien över waldorfelevers- och föräldrars erfarenhet av skolgången publicerades för några dagar sedan. Studien leddes av Dr. Heiner Barz, professor vid Heinrich-Heine Universitetet i Düsseldorf, Dr. Sylvia Liebenwein från samma universitet samt Dr. Dirk Randoll vid Alanus Hochschule. Det övergripande ansvaret hade Dr. Andreas Schleicher som är Read more…

By admin, ago
Allmänt

Nej, friskolereformen genomdrevs inte enbart ovanifrån

På Newsmill skriver f.d chefredaktören för Lärarnas Tidning Sten Svensson att friskolereformen inte drevs igenom på grund av ett tryck underifrån utan främst skall ses som en politisk process styrd av moderaterna. http://www.newsmill.se/artikel/2012/10/05/friskolereformen-genomf-rdes-uppifr-n-av-politiker Den beskrivningen känns inte helt korrekt, inte minst waldorfskolornas situation drev fram en utveckling som naturligtvis även Read more…

By admin, ago
Allmänt

Vänsterpartiets ställningstagande gällande Waldorfhögskolan

Nu har även Vänsterpartiet genom Rosanna Dinmarca svarat på waldorfbloggens fråga gällande Waldorflärarhögskolan. OBS – använd gärna kommentarsfunktionen nedan för att diskutera hur du ser på hennes svar!Waldorflärarutbildningen drevs i privat regi fram till år 2001 då ett samarbete inleddes med Lärarhögskolan i Stockholm. När Lärarhögskolan blev en del av Read more…

By admin, ago
Allmänt

Miljöpartiet först ut att besvara waldorfbloggens frågor om Waldorflärarhögskolan

Nedan kan ni läsa Miljöpartiets svar. Vilket parti blir nästa att ge väljarna nödvändig upplysning om sitt ställningstagande?Jag anser att den borgerliga regeringens hållning i denna fråga präglas av dubbelmoral. För å ena sidan ställer regeringen krav på behöriga och utbildade waldorflärare, å andra sidan tar regeringen inget ansvar för Read more…

By admin, ago