Allmänt

Världslärarmöte i Schweiz

Nu har världslärarmötet börjat! Drygt 1000 lärare från ca 50 länder, påfallande många från Kina och forna Sovjetländer som Kirgisistan, Ukraina och naturligtvis Ryssland. Särskilt spännande med Kina som är här med en delegation på ca 30 personer. Lite udda deltagare från Pakistan och Hawaii. Wolfgang Schad, biolog från Tyskland Read more…

By admin, ago
Allmänt

SKL skjuter sig själva i foten

Nu går Sveriges Kommuner- och landsting ut och menar att det är omöjligt att ge alla lärare 10.000 mer i månaden:http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/omojligt-ge-alla-larare-10000-mer-i-manaden_6982735.svdTräffande är att SKL jämför med hur många äldrevårdsplatser detta skulle kosta kommunerna om de tvingades tillmötesgå lärarnas krav. Just detta fenomen är ju den centrala kritiken mot den kommunala Read more…

By admin, ago
Årskurs 7

Astronomi i årskurs 7

  Här är ett litet utdrag ur undervisningsinnehållet i klass 7 när Astronomi står på schemat: Nu är det natt över jorden, Darrande stjärna, gläns! Världarna vandra så fjärran. Mörkret är utan gräns. Marken och mullen och mörkret, Varför älskar jag dem? – Stjärnorna vandra så fjärran. Jorden är människans Read more…

By admin, ago
Allmänt

Vad är kunskap?

Att det finns olika former av kunskap är de flesta överens om, men bruket att dela in dem i teoretisk och praktisk kunskap har vållat en livlig diskussion genom åren. Ett problem med indelningen är att de olika kunskapsformerna i en jämförelse ofta värderas hierarkiskt. Teoretisk kunskap har i den Read more…

By admin, ago
Allmänt

Direkt efter påsk är det internationellt Waldorflärarmöte i Schweiz. naturligtvis rapporterar vi därifrån här på bloggen. Här är en länk till programmet så länge: http://www.paedagogik-goetheanum.ch/4490.html?&L=1 Vi hoppas på att träffa massor av folk som kan hjälpa oss med lite olika saker till boken, bland annat bilder från Waldorfskolor runt om Read more…

By admin, ago
Allmänt

Vårhyllning från Eric Westerberg!

Här kommer en fin liten vers från första klass som passar bra just nu! Eric Westerberg var i många år lärare på Kristofferskolan och en imponerande ordkonstnär som gärna diktade till högtider av alla de slag, som t.ex. våren! Den som har möjlighet att besöka Sophiaskolan till påsk kan få Read more…

By admin, ago
Allmänt

Statlig skola och friskolor

Dags att förstatliga grundskolan igen skriver Per Thullberg, före detta Generaldirektör på Skolverket i nästa inlägg på DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/det-ar-dags-att-forstatliga-den-svenska-grundskolan Ja, varför inte? Att kommunaliseringen av skolväsendet inte bidragit till att utveckla skolväsendet är väl ganska uppenbart. Jag kan mycket väl tänka mig en statlig skola med ett kompletterande friskolesystem Read more…

By admin, ago
Allmänt

Återupprätta lärarrollen!

På DN debatt går skoldebatten vidare, nu med ett inlägg av Hans Bergström: http://www.dn.se/debatt/68-vinden-blaste-bort-lararnas-auktoritet-status-och-loner Bergströms poäng är att den svenska skolans problem knappast beror på friskolereformen, utan snarare går längre bak i tiden till slutet av 60-talet när nedvärderingen av lärarens- och rektorns roll inleddes. Jag är inte beredd att Read more…

By admin, ago
Allmänt

Anpassar sig Waldorfskolorna i Sverige för mycket?

En läsare har i en kommentar gjort oss uppmärksamma på en intressant frågeställning som vi gärna vill belysa i boken och här på bloggen:http://www.waldorfbloggen.blogspot.com/2012/03/valkommen-att-folja-med-pa-var-resa-sen.htmlFrågeställningen är alltså: anpassar sig Waldorfskolorna i Sverige för mycket till statliga direktiv (som t.ex Lgr11) och kompromissar de därmed med Waldorfpedagogiska grundprinciper som att helt orientera Read more…

By admin, ago