Posts tagged “forskning”

Ny forskning visar att tidig skolstart inte ger bättre resultat

I England har nyligen kampanjen “Too Much, to soon” publicerat ett uppmärksammat upprop med syfte att diskutera det för tidiga starten av formaliserat lärande som äger rum i England. En som deltar i kampanjen är pedagogikforskaren David Whitebread vid Cambridge University som i den artikel på universitetets hemsida argumenterar för att barn behöver mer tid […]