Allmänt

Visst kan det fungera med rektor, kollegium och huvudman!

Den gällande styrmodellen för en svensk skola ger bra utrymme för en organisation med omfattande medinflytande och tydlig ansvarsfördelning. Artikel från Waldorf Agora 11.1.2016 Många waldorfskolor präglas, snart 5 år efter att den nya skollagen infördes, av diskussioner om makten mellan skolans olika styrorgan, rektor, kollegium och huvudman/styrelse. Den nya Read more…

By admin, ago
Allmänt

Nya utmaningar för waldorfskolornas huvudmän

Denna artikel har nyligen publicerats i På väg 3/2015  Petter Björnskär lyfter i På Väg 2/2015 fram flera viktiga aspekter som gäller waldorfskolans organisation efter att den nya skollagen infördes 2011. Han konstaterar bland annat att skolorna behöver satsa på huvudmännen som ofta har för lite tid och kompetens för Read more…

By admin, ago