Idag var en spännande dag. En rad forskare från helt olika kunskapsfält samlades för att beskriva det aktuella forskningsläget kring dessa angelägna frågor. Forskarna vill skapa intresse för idén om ett tvärvetenskapligt centrum i Stockholm liknande det som finns vid Stanford universitetet i USA (http://ccare.stanford.edu). Några röster från publiken fastnade alldeles särskilt:

.- bristande empati hos små barn är ett snabbt växande problem, alla barnpsykologer har kunnat iaktta detta en tid och är mycket oroade vad det kommer att leda till (sagt av en barnpsykolog med 25 års erfarenhet)
– nedrustningen av de estetiska ämnena är dramatisk och i förskolorna har barnens förmåga att leka rollekar gått tillbaka dramatiskt, det är också katastrofalt att många blivande lärare inte får någon som helst estetisk utbildning (sagt av en lärare i drama och estetiska ämnen)

Detta sades bland annat efter att spännande forskning av Julia Romanowska  presenterades. I en omfattande studie jämfördes en traditionell ledarskapsutbildning med en rent konstnärlig och okonventionell ansats kallad Schibbolet, bägge över 18 månader (läs mer i DN:s artikel :http://www.dn.se/kultur-noje/pa-chefskurs-med-kafka). Ett test som alla fått genomgå före och efter kursen visade att cheferna i Schibbolet-gruppen hade högre beredskap att ingripa mot orätt, var dristigare, mindre konflikträdda och mer empatiska än förr. Dessutom förändrades blodvärdena av det viktiga hormonet DHES-S, även hos deras medarbetare!

Uppenbarligen uppstår en fundamental verkan när man genom en konstnärlig process konfronteras med djupt existensiella frågor. Samtalen, dialogen och reflektionerna påverkar såväl personligheten som de rent fysiska värdena som kan mätas och vägas.
Trots att ingen forskning redovisades runt barns empatistörningar är det inte långt till tanken att bristen på konstnärligt skapande inklusive den fria leken (som är kreativitetens moder!) leder till grundläggande empatiproblem. 
Spännande forskning som bara är i sin linda, vi får hoppas att ambitionen att skapa ett center för dessa frågor lyckas.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *