Av Christine Liebendörfer

I årskurs 2-3 i waldorfskolan är det vanligt att klassen spelar ett teaterstycke. Legender ingår som berättelsestoff i årskurs 2 och legenden om Sank Mikael spelas i samband med Mikaelsdagen den 29’e september.

Jag ska berätta hur jag gjorde med en årskurs 2 med 25 elever.

Vi började redan strax efter uppropsdagen med att sjunga några utvalda sånger (se sångtexter nedan) samt recitera spelets olika repliker (se nedan).

Varje morgonlektion inleddes med en genomgång av spelet. Det tog ca 10 – 15 minuter. Det är viktigt att inte traggla, det vill säga ta om repliker. Ta hela spelet från början till slut. Först sa jag före en replik i taget och barnen sa efter. Så småningom kunde barnen själv säga replikerna.

I takt med att eleverna lärt sig replikerna innantill, skrev vi ned allt i våra Mikaelhäften samt illustrerade. Vi ritade: kungen, drottningen, prinsessan, riddare Göran/Sankt Örjan), ängeln Sankt Mikael och till sist draken. Texterna skev jag upp tydligt på svarta tavlan med en färgglad prick mellan varje ord. Vi läste texten från tavlan flera gånger innan vi skrev. Eleverna kunde ju texten utantill så de förstod vad de läste och sedan skrev.

Innan vi börjar med självständigt arbete i klassrummet brukar vi säga tillsammans: Våran tysta arbetsstund börjar nu! Därefter måste det vara tyst i ca 20 – 30 minuter. Då hann ungefär 90% av klassen bli färdiga med dagens text. Först fick barnen skriva texten med färgpennor, sedan fick de som hann fylla i bokstäverna. De barn som inte riktigt hann med att skriva texten hjälpte jag på slutet. Några barn fick extra skrivtid på rasten ca, 10 minuter. Barn skriver i olika takt och det är bra om alla kan få sin tid utan stress.

Allteftersom spelets texter också blivit skrivna blev reciterandet tydligare och säkrare. Efter 5 veckor var vi klara och kunde sätta upp spelet med roller. Inga barn talade själva utan all text reciterades av ”borgarna”, det vill säga stadens befolkning. Rollerna i övrigt var kungen, drottningen, prinsessan, ängeln Mikael och Sankt Göran/Örjan.

Klassens eurytmilärare övade in några enkla armrörelser till framförallt Sankt Mikael och Sankt Göran/Örjan.

Den sista veckan övade vi varje dag med dräkter. Att bara öva med dräkter på genrepet gör att barnen är så upptagna att se på varandra att recitationen störs. Öva med scenkläder minst 3 dagar innan föreställningen.

Under hela processen med spelet är det viktigt att lärarna ger beröm! Barnen ska känna sig trygga med texterna och sångerna och få bekräftelse för allt när de gör sitt bästa. De barn som av olika anledningar inte kan göra sitt bästa behöver en stödperson som hjälper dem. Att spela teater är samarbete – skådespelarna samarbetar på scenen. Att kunna samarbeta är något som måste övas på olika sätt under hela skoltiden. Förmågan att samarbeta är något som behövs genom hela livet. En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barn att samarbeta, kunna lyssna och uttrycka sig.

Drakleken

På några waldorfskolor finns en tradition att leka drakleken. Den går ut på att äldre elever (även lärare…) är drakar och jagar yngre elever. För att bli fria måste ”Sankt Mikael” (en äldre elev) befria dem. Det kan låta harmlöst men i själva verket blir det skrämmande för många av de yngre barnen. Bättre då att ha olika modprov som bygger på tillit eller dragkamp. Mikaeli ska vara en fest där ingen ska behöva känna sig rädd.

Drakleken har också kritiserats av Skolinspektionen eftersom den kan leda till kränkande behandling. Dessutom ägnades leken vid några skolor alldeles för mycket tid (varje dag i 1-2 veckor ca 2 timmar).

Mikaelspelet

Till många repliker förekommer eurytmi som övades in med hjälp av eurytmilärare

Sång: Örjanslåten (Hör du Sankt Örjan, du är min sven…. första versen)

På scenen står borgarna , en bit därifrån ligger Riddare Örjan och sover Sankt Mikael står vid sidan och det gör också kungen, drottningen och prinsessan. Draken syns inte..  

Borgarna

Se, vad som nu på jorden sker!

En jungfru sig mot draken beger.

Draken hotar folk och land!

Väck riddaren så han tar svärdet i hand!

Sång Sankt Mikael (Sankt Mikael, hjälte stark, säd till oss….)

Mikael och änglarna träder fram, eurytmi, klangspel, de ställer sig på en liten upphöjnad.

Borgarna

I ljuset mitt verk jag gör

Och ljusets ord jag hör.

Riddar Örjan, ditt mod trängt till mig.

Därför vill jag kalla dig,

Att draken bekämpa,

Hans vrede dämpa.

Klangspel

Sankt Örjan reser sig, faller på knä och får svärdet av Sankt Mikael

Trumvirvel

Kungen, drottningen och väpnarna kommer in

Borgarna (säger Kungens replik) Kungen gör eurytmiska rörelser stillastående

Jag kallat hit er till mitt slott,

Ty onda budskap jag har fått.

Ur avgrundsdjup en drake styr,

Med varje andetag han spyr.

Nu pest och död och eld och brand

I bitter nöd det fört vårt land.

Vad ska vi göra, o konung stor,

Att draken inte oss alla förgör?

Kungen, drottningen och väpnarna och borgarna

Jag har en plan och hör nu på,

Hur smärtsam än den vara må;

Ni alla som samlats på denna ort

Ska lova att lämna stadens port

Ert eget barn som föda åt draken.

Träd fram nu den som är med om saken.

Beredd därtill är också jag

Att viga mitt barn åt döden idag.

Men lotten utslag fälla må.

Den lotten får, ska handla då!

Borgarna

Den som lotten faller på

Må villigt mot sitt öde gå.

Borgarna ställer sig i en ring tillsammans med kungen. Lotten (en stav med sidenband) vandrar runt, trumma håller takten

Lotten faller på kungen

Kungen, drottningen och väpnarna och borgarna

O, ska detta mitt öde bliva

ska jag mitt barn åt döden giva.

Borgarna

O, konung, varje minut är dyr

Eld och gift nu draken spyr.

Kungen, drottningen och väpnarna och borgarna

Jag ber er, ge mig ännu en dag

Att jag må besinna detta slag.

Borgarna mycket kraftfull replik!

Vi ingen frist i utsikt ställer,

Vi tvingar er – vårt liv det gäller!

Vår konung, nu är slutets skede

Mot staden vänder nu draken sin vrede,

I eld vi kommer att brinna och dö,

O, hjälp oss fort ur denna nöd.

Kungen, drottningen och väpnarna och borgarna

Jag böjer mig med sorg i sinn,

Så kalla då mitt barn hit in.

Prinsessan och tärnorna kommer in

Musik och eurytmi

Prinsessan och tärnorna och borgarna

Jag utan skuld ska i döden gå.

O, måtte min bön om hjälp oss nå.

Kungen, drottningen och väpnarna och borgarna

Mitt älskade barn, för sen bönen är,

Till draken din tunga väg nu bär.

Trummor, muller, klass 1 har gjort skallror av små plåtburkar med stenar i, de tystnar när Sankt Göran/Örjan kommer fram

Borgarna säger Riddare Örjans replik, Riddare Örjan eurytmi

Mit tmod är starkt och ljust tillika

För drakens makt vill jag ej ge vika.

Aldrig åt draken jag lämnar dig,

Sankt Mikael nu hjälpe mig.

Sankt Mikael och änglarna kommer fram

Klangspel

Trummor, muller, draken (ca 10 elever ur klass 9) kommer in på scenen

Kamp mellan Sankt Göran/Örjan och draken

Draken besegras och lägger sig ned

Alla

Hans gnistrande svärd slår blodiga sår.

Den väldiga draken i band han slår.

Vi tackar er som räddaren sänt

Nu all vår sorg till glädje ni vänt.

Med Mikaels hjälp här segern vanns,

Han gav sitt svärd, min arm var hans.

Sankt Örjan och prinsessan grenslar draken och rider iväg följd av de andra.

Sång Oövervinnlig hjälte stark.

Uttåg till sången

Rollista:

Sankt Mikael – färger guld och vitt slöjor

Änglar – Guld och vitt slöjor

Sankt Örjan – guld och rött

Kungen – guld, blått och rött

Drottningen – guld, blått och rött

Prinsessan – vitt och ljusblå/ljusrosa

Tärnor – silver och vitt, ljusblått/ljusrosa

Väpnare – Silver och blått

Borgare – medeltida klädda föreställande olika hantverkare (smed, bagare, skräddare etc.), alla med huvudbonad

Sånger

Vi nöjde oss med första versen i sångerna som vi sjöng 2 gånger.

Hör du Sankt Örjan, du är min sven

Du ska mitt ärende utrida

Till Babylon, den sköna stad

Emot den draken att strida.

Sankt Mikael, hjälte stark, sänd till oss din kraft och styrka

Sänd till oss din kraft och styrka

I våra hjärtan, i våra hjärtan.

Oövervinnlig hjälte stark, sankt Mikael

Kom oss till hjälp, drag med i fält

Stå vid vår sida, hjälpa oss att strida

Sankt Mikael.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *