I år hade jag äntligen möjlighet att vara med på Tällberg Forum som ägde rum i slutet av förra veckan. Tällberg Forum är en viktig och spännande mötesplats för ledare från många yrkesområden och över 50 länder. Läs mer på Tällberg Forum hemsida.

Det övergripande temat i år, liksom de senaste åren, var globaliseringens konsekvenser under rubriken ”How on earth can we live together”. Runt detta tema samtalades det livligt i mängder av paneldebatter, diskussionsgrupper och små runda-bords samtal. Dessutom var vi många som deltog i en parallell diskussion på Twitter under hela konferensen.

Här kommer några högst personliga reflektioner i efterklang:

  • Ett stort tema var om de strukturer vi etablerat under de senaste 500 åren verkligen är kapabla att bidra till att lösa de stora utmaningar som uppstår idag och med säkerhet kommer att fortsätta att prägla vår tid. Kan våra nationella strukturer (länder) och gemensamma som FN, EU eller Världsbanken verkligen hantera klimatfrågan, religionspräglade krig, eller centrala frågor kring informationsflödet på internet. Allt fler fenomen är idag helt globala och inte bara människor och varor rör sig fritt över alla gränser. Hur ser vårt globala ansvarstagande ut? Strukturer som FN:s säkerhetsråd har redan förlorat sitt berättigande men hur kan vi hitta nya former? Jordens befolkning befinner sig i en brytningstid där allt mer tyder på att tiden håller på att rinner ut. Denna globala frågeställning återspeglas även i det lilla, t.ex i den svenska skoldebatten. Är våra gamla strukturer, t.ex skolan så som vi i princip känner den sedan 1842 verkligen relevant idag? Hur kan vi se på lärande, lärare och kunskap i en värld där all information finns på internet?
  • Tällberg Forum är inte bara samtal och debatter. Även kulturen spelar en avgörande roll. När den afrikanska musiken nästan omärkligt glider över i den svenska folkmusiken märker man kulturens oändliga kraft som enande och gränsöverskridande. Kulturen är som koldioxidutsläppen och virussjukdomar, fast tvärtom. Den kenyanska poeten Shailja Patel fångade alla världens frågor i ett bejublad framträdande och med Beethovens berömda fuga (opus 131) i händerna på Stenhammarkvartetten illustrerades hur dissonans och harmoni är två sidor av samma mynt, en bild av världsfrågornas komplexitet på 40 fantastiska minuter. Samma dag läser vi i tidningarna hur de estetiska ämnena i skolan stryker på foten, att svenska skolelever inte kan sjunga längre (annat än på elitskolor vilket ju är ganska irrelevant i sammanhanget). Många elever går på gymnasiet utan en timme estetiska ämnen och i den statligt styrda timplanen ökar stadigt volymen av ”riktiga ämnen” till förmån för estetiska. Hur ska vi kunna rädda världen om morgondagens skolelever inte känner sig hemma i det mest universella språket som finns? Om alla ban lär sig sjunga har de ett fantastiskt verktyg i sina händer och kan med lättare steg färdas på sin resa i globaliseringens väldiga universum.
  • Ett annat tema handlar om ledarskap. Den nya tiden kräver ett nytt slags ledarskap som ännu bara är i sin linda. Forskare vid bland annat Stanford University har visat hur medkänsla (compassion) och altruism spelar en enorm roll för människor, tvärt emot den sedan 1800-talet etablerade bild av ”kampen för överlevnad” präglad av Darwin, Adam Smith och John Locke. När konsumismen nu når vägs ände, inte minst av miljö- och klimatskäl, växer behovet av andra värden i livet. Inte konstigt att behovet av att meditera, utöva yoga eller joggning ökar starkt i hela västvärlden. Den nya tiden är ”värdebaserad” och väldigt många värden kan förena muslimer och kristna, ateister och agnostiker, män och kvinnor. Genom att mer och mer fokusera på gemensamma värden kan vi bygga nya strukturer och internationella överenskommelser. För det nya ledarskapet innebär det också ett fokus på autencitet, att verkligen kunna stå för det man gör, att leva helt i sin vision och att fullt ut respektera den gemensamma värdebasen och vad som är nödvändigt för att rädda livet på jorden.

 

Örjan Liebendörfer

17 juni 2013

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *